Select your size

MERCEDES-BENZ Sprinter PNEUMATIKY

Správna výmena pneumatík pre vaše vozidlo MERCEDES-BENZ je kľúčová pre vašu bezpečnosť, palivovú úspornosť vozidla a životnosť pneumatík. Pomôžeme vám nájsť pneumatiky vhodné pre MERCEDES-BENZ, ktoré zodpovedajú požiadavkám nielen vášho vozidla, ale tiež vášho jazdného štýlu a jazdných podmienok, v ktorých sa pohybujete. Začnite tým, že nám oznámite, s akým radom značky MERCEDES-BENZ jazdíte.

MERCEDES-BENZ Sprinter typy

Sprinter 208 cdi 2t600

Sprinter 208 cdi 2t800

Sprinter 208 d 2t600

Sprinter 208 d 2t800

Sprinter 210 d 2t600

Sprinter 210 d 2t800

Sprinter 211 cdi 2t600

Sprinter 211 cdi 2t800

Sprinter 212 cdi 2t600

Sprinter 212 cdi 2t800

Sprinter 213 cdi 2t600

Sprinter 213 cdi 2t800

Sprinter 216 cdi

Sprinter 308 cdi 3t200

Sprinter 308 cdi 3t500

Sprinter 308 d 2t800

Sprinter 308 d 3t500

Sprinter 311 cdi 3t200

Sprinter 311 cdi 3t500

Sprinter 312 d 2t800

Sprinter 312 d 3t500

Sprinter 313 cdi 3t200

Sprinter 313 cdi 3t5

Sprinter 315 cdi 3t5

Sprinter 316 cdi 3t200

Sprinter 316 cdi 3t500

Sprinter 408 cdi 3t500

Sprinter 408 cdi 4t600

Sprinter 408 d 3t500

Sprinter 408 d 4t600

Sprinter 411 cdi 3t500

Sprinter 411 cdi 4t600

Sprinter 412 d 3t500

Sprinter 412 d 4t600

Sprinter 413 cdi 3t500

Sprinter 413 cdi 4t600

Sprinter 416 cdi 3t500

Sprinter 416 cdi 4t600

Sprinter 616 cdi 5t990

Sprinter ii 209 cdi 3t

Sprinter ii 210 cdi 3t

Sprinter ii 211 cdi 3t

Sprinter ii 213 cdi 3t

Sprinter ii 215 cdi 3t

Sprinter ii 216 3t

Sprinter ii 216 cdi 3t

Sprinter ii 218 cdi 3t

Sprinter ii 219 cdi 3t

Sprinter ii 224 3t

Sprinter ii 309 cdi 3t5

Sprinter ii 310 cdi 3t5

Sprinter ii 311 cdi 3t5

Sprinter ii 311 cdi 4matic 3t5

Sprinter ii 313 cdi 3t5

Sprinter ii 313 cdi 4matic 3t5

Sprinter ii 315 cdi 4matic 3t5

Sprinter ii 316 3t5

Sprinter ii 316 cdi 3t5

Sprinter ii 316 cdi 4matic 3t5

Sprinter ii 316 ngt 3t5

Sprinter ii 318 cdi 3t5

Sprinter ii 318 cdi 4matic 3t5

Sprinter ii 319 cdi 3t5

Sprinter ii 319 cdi 4matic 3t5

Sprinter ii 324 3t5

Sprinter ii 413 cdi 4.6t

Sprinter ii 416 cdi 4.6t

Sprinter ii 419 cdi 4.6t

Sprinter ii 424 4.6t

Sprinter ii 509 cdi 5t

Sprinter ii 510 cdi 5t

Sprinter ii 511 cdi 5t

Sprinter ii 513 cdi 4matic 5t

Sprinter ii 513 cdi 5t

Sprinter ii 515 cdi 5t

Sprinter ii 516 cdi 4matic 5t

Sprinter ii 516 cdi 5t

Sprinter ii 516 ngt 5t

Sprinter ii 518 cdi 5t

Sprinter ii 519 cdi 4matic 5t

Sprinter ii 519 cdi 5t

Sprinter ii 524 5t

Sprinter iii 211 cdi

Sprinter iii 211 cdi tourer dlho

Sprinter iii 214 cdi

Sprinter iii 214 cdi dlho 4matic

Sprinter iii 214 cdi tourer dlho

Sprinter iii 316 cdi

Sprinter iii 316 cdi dlho

Sprinter iii 316 cdi dlho 4matic

Sprinter iii 319 cdi

Sprinter iii 319 cdi dlho

Sprinter iii 319 cdi dlho 4matic

MERCEDES-BENZ Sprinter tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 208 CDI 2t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 208 CDI 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 208 D 2t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 208 D 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 D 2t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 D 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 211 CDI 2t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 211 CDI 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 212 CDI 2t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 212 CDI 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI 2t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 216 CDI tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 308 CDI 3t200 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 308 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 308 D 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 308 D 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 311 CDI 3t200 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 311 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 312 D 2t800 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 312 D 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI 3t200 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI 3t200 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 408 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 408 CDI 4t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 408 D 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 408 D 4t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 411 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 411 CDI 4t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 412 D 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 412 D 4t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI 4t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 416 CDI 3t500 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 416 CDI 4t600 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter 616 CDI 5t990 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 209 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 210 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 211 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 213 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 215 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 216 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 216 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 218 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 219 CDI 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 224 3t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 309 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 310 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 311 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 311 CDI 4Matic 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 313 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 313 CDI 4Matic 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 315 CDI 4Matic 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 316 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 316 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 316 CDI 4Matic 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 316 NGT 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 318 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 318 CDI 4Matic 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 319 CDI 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 319 CDI 4Matic 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 324 3t5 tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 413 CDI 4.6t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 416 CDI 4.6t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 419 CDI 4.6t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 424 4.6t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 509 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 510 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 511 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 513 CDI 4Matic 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 513 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 515 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 516 CDI 4Matic 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 516 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 516 NGT 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 518 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 519 CDI 4Matic 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 519 CDI 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter II 524 5t tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 211 CDI tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 211 CDI Tourer dlho tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 214 CDI tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 214 CDI dlho 4Matic tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 214 CDI Tourer dlho tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 316 CDI tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 316 CDI dlho tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 316 CDI dlho 4Matic tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 319 CDI tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 319 CDI dlho tlaky hustenia a rozmery

MERCEDES-BENZ Sprinter III 319 CDI dlho 4Matic tlaky hustenia a rozmery

Právne poznámky

Uvedené rozmery a/alebo rýchlostné indexy sa môžu mierne líšiť od OE údajov uvedených na štítku vozidla. Váš miestny predajca pneumatík je školený odborník a poskytne vám potrebnú pomoc pri montovaní pneumatík nasledovne: 

 

1. Upozorní majiteľa, ak majú náhradné pneumatiky iný rýchlostný index, než sú pneumatiky OE, preto je maximálna rýchlosť vozidla obmedzená pneumatikami s nižším rýchlostným indexom. 

2. Zistí, či je potrebné prispôsobiť tlak v pneumatikách kvôli alternatívnemu rozmeru.