auto banner kontrola geometrie kolies tipy a rady

Kedy by sa mala kontrolovať geometria kolies?

Keď pozorujete, že vaše vozidlo na priamej, vodorovnej ceste a v slabom bočnom vetre badateľne ťahá doprava alebo doľava, alebo ak sa pneumatiky opotrebúvajú abnormálne, je možné, že sa musí opraviť geometria kolies. Zoberte svoje vozidlo k predajcovi pneumatík Michelin alebo do uznávaného servisu a nechajte si skontrolovať geometriu kolies. Je to jednoduchý proces, počas ktorého sa môžu mierne upraviť komponenty predného a/alebo zadného odpruženia. Ak kolesá vášho vozidla nie sú správne zarovnané, môže to spôsobiť abnormálne opotrebovanie pneumatík.
Na nastavenie geometrie sa niekedy používa aj výraz nastavenie odpruženia alebo zavesenia.

Vždy dajte skontrolovať geometriu vozidla, keď:

 • Vaše vozidlo do niečoho narazilo (napr. do obrubníka alebo do väčšej nerovnosti vozovky).
 • Všimnete si, že sa vaše pneumatiky opotrebúvajú abnormálne alebo nerovnomerne.
 • Pozorujete problémy s riadením alebo ovládaním, napríklad:
  • Vaše vozidlo ťahá do niektorej strany.
  • Volant sa po zatáčke nevracia ľahko do pôvodnej polohy.
  • Volant zostáva odklonený počas jazdy na rovnej ceste.
 • Keď kupujete novú sadu pneumatík a chcete, aby vydržali čo najdlhšie.
 • Po výmene komponentov odpruženia a riadenia.

 

Prečo je nastavenie geometrie kolies dôležité?

Nastavenie geometrie môže mať vplyv na mieru opotrebovania a sily, ktoré pôsobia na pneumatiky. Normálna geometria väčšiny vozidiel je navrhnutá tak, aby minimalizovala opotrebovanie a maximalizovala komfort vodiča a cestujúcich. Správne zarovnanie všetkých štyroch kolies zníži opotrebovanie pneumatík, pomôže zvýšiť životnosť a výkon, a znižuje spotrebu.  Zlepší aj ovládanie a bezpečnosť jazdy znížením problémov s riadením a stabilitou.


Nastavenie geometrie alebo vyváženie kolies?

Ľudia si často mýlia nastavenie geometrie s vyvážením kolies. Sú to dva úplne odlišné procesy. Nastavenie geometrie kolies alebo zarovnanie znamená nastavenie uhlov kolies tak, aby zodpovedali špecifikáciám výrobcu vozidla. Na druhej strane vyváženie kolies umožní rotáciu kolies bez zbytočných vibrácií.

Čo spôsobuje rozladenie geometrie kolies?

Geometriu kolies môže rozladiť náraz na obrubník alebo jazda cez výmole, ako aj vážnejšie udalosti ako sú nehody, ktoré môžu kolesá vychýliť. Geometria sa môže rozladiť aj v dôsledku opotrebovania alebo výmeny komponentov odpruženia. Ak sú kolesá zarovnané nesprávne, pneumatiky sa môžu opotrebovať rýchlejšie predovšetkým na ramenách pneumatík, navyše to môže mať negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla. Takmer iste to znamená, že pneumatiky budete musieť vymeniť skôr, než to očakávate.

 

Už malé vychýlenie vytvára problémy

Cieľom správneho nastavenia geometrie je zabezpečiť optimálne ovládanie vozidla a maximalizovanie životnosti pneumatík.

Hlavnými dôvodmi na správne nastavenie geometrie sú:

 • Môže ušetriť peniaze, keďže výmena pneumatík bude potrebná menej často.
 • Vaše pneumatiky vydržia dlhšie.
 • Ovládanie vášho vozidla sa optimalizuje.
 • Jazda vaším vozidlom bude hladšia s menším valivým odporom kolies.

 

auto edito nastavenie geometrie kolies malé tipy a rady

Ako dlho bude trvať a koľko bude stáť nastavenie kolies?

Väčšina problémov so zarovnaním predných a zadných kolies sa dá vyriešiť do 30 minút. Pomocou vyhľadávača predajcov pneumatík Michelin nájdite najbližší pneuservis a informujte sa o cene nastavenia geometrie. Nastavenie geometrie kolies znamená kontrolu smeru a uhla kolies v porovnaní so špecifikáciou výrobcu vozidla. Môžete sa stretnúť aj s výrazmi zbiehavosť alebo pozitívny či negatívny odklon, avšak nastavenie kolies nie je zložitý proces. V skutočnosti je zarovnávanie kolies veľmi priamočiary postup.

Ako sa zarovnávajú kolesá?

Oprava geometrie kolies zahŕňa nastavenie uhlov kolies tak, aby mali špecifikovanú zbiehavosť a odklon. Tri hlavné nastavenia, ktoré sa musia vykonať v súvislosti s geometriou, sú odklon, uhol závleku a zbiehavosť.

auto edito schéma nastavenie kolies odklon tipy a rady

Odklon

Odklon je uhol odklonu kolesa od zvislej čiary pri pohľade spredu vozidla. Ak sa koleso odkláňa príliš, spôsobí nerovnaké opotrebenie.

 • Odklon je pozitívny, ak sa horná časť kolesa odkláňa od vozidla. Nadmerný pozitívny odklon spôsobí opotrebenie vonkajšej strany pneumatiky.

 • Odklon je negatívny, ak sa horná časť kolesa prikláňa smerom k vozidlu. Nadmerný negatívny odklon spôsobí opotrebenie vnútornej strany pneumatiky.

Uhol odklonu sa navrhne a nastaví pre každé vozidlo osobitne, aby sa optimalizovalo správanie pneumatík na rovných úsekoch aj v zatáčkach. Ak je veľký rozdiel medzi uhlami odklonu predných kolies, vozidlo bude ťahať do niektorej strany.

auto edito schéma nastavenie kolies zbiehavosť tipy a rady

Zbiehavosť

Zbiehavosť znamená smer, do ktorého kolesá smerujú vzhľadom na stredovú čiaru vozidla. Väčšinou sa vyjadruje ako rozdiel vzdialeností medzi prednými bodmi kolies a zadnými bodmi kolies jednej nápravy.

 

Nastavenia zbiehavosti majú vplyv na charakteristiku vozidla a jeho stabilitu na rovnej ceste.

 • Zbiehavosť je kladná, ak sú predné časti kolies na jednej náprave bližšie k sebe, než ich zadné časti. Nadmerná kladná zbiehavosť spôsobí väčšie opotrebenie vonkajších strán pneumatík. Opotrebovaný behúň bude na dotyk citeľne drsnejší.
 • Zbiehavosť je záporná, ak sú zadné časti kolies na jednej náprave bližšie k sebe, než ich predné časti. Nadmerná záporná zbiehavosť spôsobí väčšie opotrebenie vnútorných strán pneumatík. Opotrebovaný behúň bude na dotyk citeľne drsnejší.

Vyváženie pneumatík: Čo treba vedieť?

Čo to je?

 • Keď sa pneumatika namontuje, rozloženie hmotností v zostave kolesa a pneumatiky nie je dokonale rovnomerné po obvode pneumatiky.

 • Koleso je nevyvážené, ak je niektorá časť ťažšia alebo ľahšia, než ostatné časti. Výsledkom je trasenie alebo chvenie, čo znižuje životnosť behúňa, zvyšuje vibrácie a pre vozidlo spôsobuje fyzické napätie.
 • Vyváženie pneumatiky kompenzuje rozdiely v hmotnosti, čo zabezpečí vyváženosť pneumatiky. Odborník pridá vyvažovacie telieska, kde je to potrebné, tak, aby vyvážil pneumatiku.
 •  

Kedy mám dať vyvážiť pneumatiky?

 • Keď sa vymieňajú pneumatiky
 • Keď sa vyvažovacie telieska posunú alebo odstránia
 • Keď kupujete nové pneumatiky
 •  

Ako sa vyvažujú kolesá?

 1. Váš mechanik pomocou stroja na vyváženie zistí, kde chýba vyváženie.
 2. Na vonkajšiu alebo vnútornú stranu kolesa pripevní vyvažovacie telieska tak, aby pôsobili proti odstredivej sile ťažších častí otáčajúceho sa kolesa.
 3.  

Čo mi odporúčate?

Ak cítite trasenie, chvenie alebo vibrácie, čo najskôr sa obráťte na pneuservis.

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.