auto banner tlak v pneumatikách tipy a rady

Tlak v pneumatikách pre autá

auto edito tlak v pneumatikách small2 tipy a rady

Pneumatika postupne stráca zo svojho tlaku z prirodzených dôvodov (typicky okolo 1 psi (0,076 baru) za mesiac). Stratu tlaku môže urýchliť únik vzduchu z niekoľkých príčin:

• prepichnutie,
• ventil: musí sa vymeniť vždy, keď sa mení pneumatika,
• čiapočka ventilu: nevyhnutné na zabezpečenie tesnenia vzduchu,
• koleso: musí sa očistiť vždy, keď sa nasadzuje pneumatika,
• Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pneumatík, predovšetkým čo sa týka podmienok použitia (nosnosť/rýchlosť atď.).

• Tlak kontrolujte, keď sú pneumatiky studené (neboli používané počas posledných 2 hodín alebo prešli menej, než 2 míle (3 km) nízkou rýchlosťou).
• Ak sú kolesá pri kontrole horúce, pridajte 4 až 5 psi (0,3 baru) k tlaku odporúčanému výrobcom vozidla. Skontrolujte tlak znova, keď pneumatiky vychladnú.
• Nikdy nevypúšťajte vzduch zo zahriatej pneumatiky.
• Tlak hustenia a všeobecný stav pneumatík sa musí pravidelne kontrolovať aj v prípade pneumatík plnených dusíkom.

Správne nahustená pneumatika zvyšuje bezpečnosť, jej používanie je ekonomickejšie a šetrnejšie pre životné prostredie.

Ako môžem skontrolovať tlak v pneumatikách?

 1. Vsuňte tlakomer do ventilu pneumatiky.
 2. Prístroj „vyskočí“ a ukáže číslo zodpovedajúce vnútornému tlaku v jednotkách psi.
 3. Syčanie je zvuk vzduchu unikajúceho z pneumatiky. Ak nepritláčate tlakomer príliš dlho, tento únik nemá zásadný vplyv na tlak.
 4. Porovnajte nameraný tlak s odporúčaným tlakom.
 5. Ak je hodnota tlaku vyššia, než je odporúčaný tlak, vypusťte časť vzduchu, kým sa nezhodujú. Ak je nižší, pridajte vzduch, kým tlak nedosiahne požadovanú hodnotu.
 6.  

Kde nájdem odporúčaný tlak pre svoje pneumatiky?

 • V návode na obsluhu vozidla.
 • Na nálepke na dverách vodiča alebo na kryte palivovej nádrže.
 • Neberte do úvahy hodnotu na bočnici pneumatík, toto číslo neznamená tlak vzduchu požadovaný pre vašu pneumatiku.
 •  

O tlakomeroch

 • Pri tlakomeroch poskytovaných na servisných staniciach buďte opatrní. Tieto tlakomery sú často nespoľahlivé.
 • Kúpte si kvalitný tlakomer a overte jeho presnosť v pneuservise.
 •  

Presné meranie je dôležité

 • Podhustené alebo prehustené pneumatiky sa opotrebúvajú rýchlejšie, než to očakávate, majú zníženú trakciu a zvyšujú spotrebu paliva. Venujte tejto údržbe mesačne niekoľko minút a zvýšte svoju bezpečnosť a životnosť svojich pneumatík.

Udržiavaním správneho tlaku v pneumatikách znížite svoje prevádzkové náklady. Podhustené pneumatiky sú náchylné na prehrievanie, spotrebujú viac paliva a skôr sa opotrebujú. Podobne, prehustením sa pneumatikám môže znížiť životnosť, zhoršiť ich trakcia a môžu spôsobiť problémy s riadením.
 

 OPOTREBOVANIE
Pneumatikám podhusteným o 20 % sa počet najazdených kilometrov môže znížiť o 20 %. Znamená to stratu 5 000 míľ (8 000 km) z potenciálnych 25 000 míľ (40 000 km).

• SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2
Nízky tlak v pneumatikách zvyšuje spotrebu paliva aj emisie CO2.

auto edito tlak v pneumatikách malé tipy a rady
auto edito dusík výhody tipy a rady

Dusík: aké sú výhody?

Čo je dusík?

Dusík je jednoducho suchý vzduch, z ktorého sa odstráni kyslík. Približne 79 % vzduchu tvorí dusík.

Ako sa používa?

 • Väčšina pneumatík sa plní stlačeným vzduchom. Niektorí predajcovia pneumatík však začali plniť svoje pneumatiky dusíkom.
 • Dusík a stlačený vzduch sa môžu zmiešať.
 • Väčšina pneumatík sa môže plniť vzduchom aj dusíkom, pokiaľ sa dodržia tlaky odporúčané výrobcom vozidla.
 •  

Výhody:

Ak je kyslík nahradený dusíkom, z vašich pneumatik uniká menej vzduchu a správny tlak vo vašich pneumatikách možno udržať dlhodobejšie.

Kontrola pneumatík:

Žiaľ existujú aj iné možné zdroje úniku : (rozhranie pneumatiky a ráfika, rozhranie ventilu a kolesa, ventil, koleso), preto ani v prípade vzduchu ani dusíka nie je možné zaručiť, že sa tlak udrží. Tlak a všeobecný stav pneumatík sa musí naďalej pravidelne kontrolovať.

Ventil: čo o tom mám vedieť?

Aká je úloha ventilu?

 • Zabezpečuje zachovanie správneho tlaku v pneumatikách.
 • Zabraňuje vniknutiu vlhkosti do pneumatiky.
 • Čiapočka ventilu je obzvlášť dôležitá, lebo zabraňuje vniknutiu čiastočiek prachu do ventilu. Odporúčame používať kvalitné čiapočky.
 •  

Starnutie a poškodenia

 • Ventily sa väčšinou vyrábajú z gumy, preto časom starnú.
 • Môže ich poškodzovať aj rýchla jazda, čo vedie k úniku vzduchu z pneumatík.
 •  

Kedy by sa mali meniť ventily?

Vždy, keď kupujete nové pneumatiky.

auto edito ventil tipy a rady
Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.