PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKYUKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKY PREDAJCOVIAPREDAJCOVIA

SVET MICHELIN

VÝVOJOM K TRVALEJ MOBILITE

VÝVOJOM K TRVALEJ MOBILITEOd okamihu, keď bola spoločnosť Michelin založená, bolo jej hlavným cieľom prispievať k mobilite tovaru a ľudí a tým aj k rozvoju celej spoločnosti. Vo všeobecnom meradle sa snažíme uspokojiť základné ľudské potreby socializácie a objavovania nových skutočností.

Michelin sa ku každej oblasti svojho pôsobenie stavia zodpovedným spôsobom. Tento prístup zahŕňa nesustály vývoj efektívnych riešení, ktorá naplnia očakávania a potreby zákazníkov a akcionárov. Naša cesta teda rešpektuje prirodzený vývoj spoločnosti spolu s ekonomicky úspešnými aktivitami.

Všetky rozhodnutia a aktivity spoločnosti Michelin sú založené na piatich nasledujúcich základných hodnotách:
 • rešpekt k zákazníkovi,
 • rešpekt k spoločnosti,
 • rešpekt k akcionárom,
 • rešpekt k životnému prostrediu,
 • rešpekt k faktom.

O SPOLOČNOSTI

O SPOLOČNOSTI

Cieľom spoločnosti Michelin je skvalitniť mobilitu v súlade so svojimi piatimi hodnotami: rešpekt k zákazníkovi, rešpekt spoločnosti, rešpekt k akcionárom, rešpekt k životnému prostrediu a rešpekt k faktom.

Michelin si udržiava popredné postavenie na trhu s pneumatikami*, ako aj v službách spojených s cestovaním. Vďaka svojim technologickým vedomostiam, inovačným schopnostiam, produktom a službám najvyššej kvality a významným značkám je Michelin schopný uskutočňovať svoju celosvetovú stratégiu a zvyšovať efektívnosť vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia.

Niektoré kľúčové fakty o spoločnosti Michelin:

 • Viac než 111 700 zamestnancov
 • Viac než 187 miliónov vyrobených pneumatík
 • 16,5 miliónov máp a sprievodcov predaných v roku 2015
 • Čistý predaj: 20,9 miliárd €.
 • 68 výrobných podnikov v 17 krajinách.
 • Marketingová činnosť vo viac než 171 krajinách.

 

* Tire Business 2016

MICHELIN NA CELOM SVETE

MICHELIN NA CELOM SVETE

Získajte všetky informácie o skupine Michelin. Navštívte naše spoločné webové stránky.

 • VYHLEDÁVAČ PNEUMATIK MICHELIN VYHLEDÁVAČ PNEUMATIK MICHELINNajděte si pneumatiku optimální pro vaše vozidlo