PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKYUKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKY PREDAJCOVIAPREDAJCOVIA

SVET MICHELIN

VÝVOJOM K TRVALEJ MOBILITE

VÝVOJOM K TRVALEJ MOBILITEOd okamihu, keď bola spoločnosť Michelin založená, bolo jej hlavným cieľom prispievať k mobilite tovaru a ľudí a tým aj k rozvoju celej spoločnosti. Vo všeobecnom meradle sa snažíme uspokojiť základné ľudské potreby socializácie a objavovania nových skutočností.

Michelin sa ku každej oblasti svojho pôsobenie stavia zodpovedným spôsobom. Tento prístup zahŕňa nesustály vývoj efektívnych riešení, ktorá naplnia očakávania a potreby zákazníkov a akcionárov. Naša cesta teda rešpektuje prirodzený vývoj spoločnosti spolu s ekonomicky úspešnými aktivitami.

Všetky rozhodnutia a aktivity spoločnosti Michelin sú založené na piatich nasledujúcich základných hodnotách:
  • rešpekt k zákazníkovi,
  • rešpekt k spoločnosti,
  • rešpekt k akcionárom,
  • rešpekt k životnému prostrediu,
  • rešpekt k faktom.

O SPOLOČNOSTI

O SPOLOČNOSTI

Cieľom spoločnosti Michelin je skvalitniť mobilitu v súlade so svojimi piatimi hodnotami: rešpekt k zákazníkovi, rešpekt spoločnosti, rešpekt k akcionárom, rešpekt k životnému prostrediu a rešpekt k faktom.

Michelin si udržiava popredné postavenie na trhu s pneumatikami*, ako aj v službách spojených s cestovaním. Vďaka svojim technologickým vedomostiam, inovačným schopnostiam, produktom a službám najvyššej kvality a významným značkám je Michelin schopný uskutočňovať svoju celosvetovú stratégiu a zvyšovať efektívnosť vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia.

Niektoré kľúčové fakty o spoločnosti Michelin:

  • Viac než 114 070 zamestnancov
  • Čistý predaj: 10,9 miliárd €.
  • 70 výrobných podnikov
  • Marketingová činnosť vo viac než 171 krajinách.

 

* Tire Business 2016

MICHELIN NA CELOM SVETE

MICHELIN NA CELOM SVETE

Získajte všetky informácie o skupine Michelin. Navštívte naše spoločné webové stránky.

  • VYHLEDÁVAČ PNEUMATIK MICHELIN VYHLEDÁVAČ PNEUMATIK MICHELINNajděte si pneumatiku optimální pro vaše vozidlo