PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKYUKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKY PREDAJCOVIAPREDAJCOVIA

Tlak hustenia pneumatík

Tlak hustenia pneumatík

 • Aký by mal byť tlak hustenia pre jazdu na trati?
  Na hodnotu tlaku hustenia pri jazde na trati majú vplyv mnohé faktory, ako sú vlastnosti vozidla, typ pneumatiky, stav trate a jazdný štýl. Úmerne s tým, ako stúpa teplota pneumatík, zvyšuje sa zároveň tlak hustenia. Preto je potrebné skontrolovať a upraviť tlak hustenia pri zahriatych pneumatikách. Pokiaľ je tlak hustenia pri zahriatych pneumatikách príliš vysoký, je potrebné vypustiť vzduch na správnu hodnotu tak, aby pneumatika mala optimálnu priľnavosť, rovnomerne sa opotrebúvala a aby sa zaručila jazdná stabilita vozidla. Dávajte pozor, aby ste tlak hustenia neznížili príliš, pretože to by mohlo byť pri vysokej rýchlosti na trati nebezpečné. Nízky tlak hustenia má zároveň za následok stratu tuhosti pneumatiky, preto sa znižuje presnosť reakcií.
 • Prečo by som mal pred opustením okruhu skontrolovať a v prípade potreby upraviť tlak hustenia mojich pneumatík?
  Je to nutné, pretože keď vaše pneumatiky po jazde na trati schladnú, zníži sa ich tlak hustenia, ktorý tak môže byť príliš nízky na jazdu na ceste. Preto je potrebné nastaviť správnu hodnotu tlaku hustenia, ideálne potom, keď pneumatiky schladnú, a ešte predtým, než vyjdete na cestu.
 • Ako často by som mal kontrolovať tlak hustenia mojich pneumatík na trati?
  Úmerne s tým, ako sa pneumatiky zahrievajú, stúpa s každým kolom ich tlak hustenia až do okamihu, kedy sa dosiahne prevádzková teplota pneumatík. Tlak hustenia by teda mal byť kontrolovaný a podľa potreby upravený vždy po prvých jazdách (4 až 5 kôl), aby sa dosiahla optimálna hodnota tlaku hustenia zahriatych pneumatík. V priebehu dňa tlak vzduchu v pneumatikách opakovane prekontrolujte, predovšetkým ak sa menia jazdné podmienky.
 • Aký typ tlakomeru by som mal použiť na kontrolu tlaku hustenia v mojich pneumatikách pri použití na trati?
  Odporúčame použiť presný tlakomer vysokej kvality.
 • Aký je správny tlak hustenia pre cestné pneumatiky Michelin pri jazde na trati (napr. pri pneumatike MICHELIN Pilot Sport 4 / MICHELIN Pilot Super Sport)?
  Pre zahriaté cestné pneumatiky Michelin na trati odporúčame tlak hustenia okolo 0,3 baru nad štandardnú odporúčanú hodnotou tlaku hustenia pri studených pneumatikách. Pokiaľ je tlak hustenia príliš nízky, môže dochádzať k nadmernej deformácii bočníc, k nepresným a pomalým reakciám na pokyny riadenia a k nerovnomernému opotrebovaniu. Príliš vysoký tlak hustenia znižuje priľnavosť, zhoršuje jazdné reakcie a vedie k lokálnemu prehrievaniu.
 • Aký je správny tlak hustenia pre pretekárske pneumatiky Michelin pri jazde na trati (napr. pri pneumatike MICHELIN Pilot Sport Cup 2)?
  Pri použití pneumatík na trati vždy začínajte s tlakom hustenia odporúčaným na POUŽITIE NA CESTE, pri ktorom sa pneumatiky MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 postupne zahrejú.
  - Po niekoľkých okruhoch tlak vzduchu v pneumatikách skontrolujte a upravte ho na ideálnu prevádzkovú hodnotu.
  ZAHRIATÉ PNEUMATIKY
  - Ideálna prevádzková hodnota tlaku vzduchu v zahriatých pneumatikách MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 je medzi 2,3 baru a 2,7 baru, v závislosti od modelu vozidla a trate.
  - Avšak niektoré modely vozidiel potrebujú pri zahriatých pneumatikách hodnotu tlaku hustenia vyššiu než 2,7 baru.
  STUDENÉ PNEUMATIKY
  - Nikdy nejazdite s pneumatikami, ktorých hodnota tlaku hustenia je za studena nižšia než 1,9 baru.
  - Aby sa optimalizovala životnosť pneumatík MICHELIN PILOT SPORT CUP 2, MICHELIN dôrazne odporúča udržovať minimálny tlak hustenia medzi 2 barmi a 2,4 baru.
  UPOZORNENIE
  - Pravidelne kontrolujte vonkajšie bočnice: v prípade, že zaznamenáte akékoľvek príznaky opotrebovania, ako napríklad zmiznutie označenia na bočnici, môže to znamenať, že pneumatika jazdí s PRÍLIŠ NÍZKYM tlakom hustenia. V takej situácii zvýšte jeho hodnotu minimálne o 0,2 baru, aby sa zvýšila priľnavosť a životnosť pneumatiky.
  - Po použití na trati
  Kým z trate prejdete na verejnú komunikáciu, uistite sa, že pneumatiky vychladli a upravte ich tlak hustenia na hodnotu odporúčanú výrobcom vozidla.
 • Aký je správny tlak hustenia pre motoršportové pneumatiky Michelin pri jazde na trati (napr. pri pneumatike MICHELIN S9H)?
  Motoršportové pneumatiky Michelin majú prevádzkový tlak hustenia okolo 1,9 baru. Pre bližšie informácie o tlaku hustenia pri vašom rozmere pneumatík sa obráťte na Michelin.
 • Je potrebné meniť tlak hustenia mojich pneumatík v závislosti od toho, či je trať suchá alebo mokrá?
  Na mokrej trati odporúčame použiť tlak hustenia odporúčaný výrobcom vozidla pre jazdu na ceste.
 • Prečo je potrebný vyšší tlak hustenia pri dažďových/mokrých pneumatikách (0,5 až 1 bar) než pri slick pneumatikách?
  Nie je potrebné zvyšovať tlak hustenia dažďových/mokrých pneumatík, keď už sú zahriaté. Avšak aby ste získali zodpovedajúci tlak hustenia pri zohriatej pneumatike, jej počiatočný tlak hustenia za studena musí byť vyšší. Je to spôsobené ochladzujúcim účinkom vody na ceste. V niektorých prípadoch je vyššia hodnota tlaku hustenia nutná ako ochrana pred vznikom aquaplaningu.
  10/2013 - Z okruhu na cestu - club911.net
 • Je možné pri použití na trati hustiť pneumatiky dusíkom?
  Áno. Avšak nie je nevyhnutné hustiť pretekárske pneumatiky dusíkom. I keď hustenie dusíkom spomaľuje samovoľné znižovanie tlaku hustenia, ide o príliš malý pokles, ktorý sa v rámci jedného dňa na trati neprejaví. Rovnako platí, že termodynamické vlastnosti dusíka sú podobné vlastnostiam vzduchu, takže i v tomto prípade sa tlak hustenia zvyšuje úmerne s narastajúcou teplotou. Nezabudnite ani na to, že vzduch sa skladá na 78 % z dusíka. Odporúčame použiť čo najsuchší vzduch.

Sú vašou vášňou vysokovýkonné autá?

Rad vysokovýkonných pneumatík

Rad vysokovýkonných pneumatík

Objavte vysokovýkonné pneumatiky Michelin Nájdite si svoje pneumatiky
Objavte pneumatiku MICHELIN Pilot Sport <sup>4</sup> S

Objavte pneumatiku MICHELIN Pilot Sport 4 S

Poznáte jednu z najnovších inovácií Michelin? Objavte túto pneumatiku
MICHELIN Passion

MICHELIN Passion

YouToube kanál, ktorý je venovaný výhradne motoršportu a vysokovýkonným autám Pozrieť si teraz