POLITIKA COOKIES

 

Ako Michelin používa súbory cookies

1. Čo je cookie?

Cookie je textový súbor, kód alebo softvérový prvok vytvorený webovým serverom, ktorý umožňuje zaznamenať informácie týkajúce sa používania webových stránok. Súbor cookie je prostredníctvom internetového prehliadača uložený do vášho počítača. V niektorých prípadoch má jedinečné, náhodné číslo. Cookies je možné zmazať alebo zmeniť ich nastavenie.

2. Prečo Michelin používa súbory cookies?

Michelin nepretržite hľadá spôsoby, ako vylepšovať svoje internetové stránky a zaručiť vám – používateľovi jeho stránok – najlepšie možné služby a skúsenosti. Z tohto dôvodu Michelin používa rôzne typy cookies, opísaných nižšie, ktoré môžu pred uložením do vášho počítača vyžadovať súhlas používateľa internetových stránok (predovšetkým reklamné cookies).

3. Ako vás Michelin informuje o používaní súborov cookies?

Keď prvý raz vstúpite na stránky www.michelin.sk, objaví sa upozornenie s odkazom na stránku, ktorá vám poskytne všetky informácie o súboroch cookies, ktoré tieto stránky ukladajú a používajú. V každom prípade máte súbory cookies plne pod kontrolou – môžete ich odmietnuť alebo vymazať.

Vaše nastavenie cookies

Úplne nevyhnutné cookies

Zoznam cookies definovaných ako funkčné

politika cookies 1

Reklamné cookies

Zoznam cookies definovaných ako reklamné

politika cookies 2

Viac informácií o cookies na stránkach:

Double Click
Xiti Analytics
3rd Party Link

Štatistické cookies

Zoznam cookies definovaných ako štatistické

politika cookies 3

Viac informácií o cookies na stránkach:

Double Click
Xiti Analytics
3rd Party Link

Cookies sociálnych médií

Zoznam cookies definovaných ako sociálnych médií

politika cookies 4

Viac informácií o cookies na stránkach:

Double Click
Xiti Analytics
3rd Party Link

4. AKO ODMIETNUŤ ALEBO VYMAZAŤ SÚBORY COOKIES?

a. V počítači

Súbory cookies môžete vymazať dvoma spôsobmi.

Prvá možnosť je prostredníctvom vášho internetového prehliadača zistiť, aké súbory cookies už boli uložené na váš počítač, a zmazať ich jeden po druhom podľa ich typu, alebo ich zmazať všetky naraz.

 • Prehliadač Apple Safari: V menu prehliadača vyberte „Predvoľby“ a v nich záložku „Súkromie“. Súbory cookies je možné vymazať v časti „Cookies a iné dáta webových stránok“.
 • Prehliadač Google Chrome:  V menu „Nastavenie“ vyberte sekciu „Ochrana súkromia a zabezpečenia“. V tejto sekcii kliknite na „Nastavenie obsahu“ a ďalej na „Súbory cookie a dáta webových stránok“.
 • Prehliadač Internet Explorer: V menu zvoľte „Nástroje“, ďalej „Možnosti internetu“. V otvorenom okne kliknite na záložku „Všeobecné“ a nájdete odsek „História prechádzania“. Kliknite na „Odstrániť“ a potom na „Dočasné súbory internetu a webových serverov“. Na záver potvrďte tlačidlom „Odstrániť“.
 • Prehliadač Mozilla Firefox: V menu zvoľte „Možnosti“ a prejdite do sekcie „Súkromie a zabezpečenie“. V podsekcii „Nastavenie súkromia“, v časti „Cookies a dáta stránok“ môžete spravovať súbory cookies.


Druhou možnosťou je vymazať ručne jednotlivé súbory cookies nasledujúcim spôsobom:

 • Vo svojom počítači vyberte v zložke Windows zložku C:.
 • Otvorte zložku „Dočasné súbory internetu“ a vyberte všetky súbory (CTRL+A).
 • Potvrďte tlačidlom „Odstrániť“.


Svoj internetový Prehliadač môžete navyše naprogramovať tak, aby blokoval inštaláciu každého súboru cookie do vášho počítača alebo na ne upozorňoval. Postup je pri každom Prehliadači odlišný, ale pokyny k nemu nájdete pri každom z Prehliadačov v sekcii Nápoveda. Nastavenie Prehliadača sa robí samostatne pre každý počítač, ktorý používate pre prístup na internetové stránky Michelinu.

b. Na smartphone alebo tablete

Súbory cookies môžete zmazať týmito spôsobmi:

 • Android: Otvorte domovskú stránku. Kliknite na ikonu internetového Prehliadača, ďalej na tlačidlo „Menu“ a zvoľte „Nastavenie“. Vaše zariadenie vám buď otvorí menu dostupných možností nastavenia, alebo tu bude jedna z troch nasledujúcich možností. Kliknite na možnosť, ktorú máte k dispozícii: Súkromie a zabezpečenie; Súkromie; Zabezpečenie. Kliknite na „Vymazať medzipamäť“ a potvrďte tlačidlom OK. Kliknite na „Vymazať všetky súbory cookies“ a potvrďte tlačidlom OK. Prostredníctvom tlačidla „Domov“ sa vráťte na domovskú stránku. Reštartujte svoje zariadenie jeho vypnutím a opätovným zapnutím.
 • Prehliadač Google Chrome: Na paneli nástrojov Prehliadača Kliknite na menu Chrome. V sekcii „Ďalšie nástroje“ zvoľte „Vymazať údaje o prezeraní“. V okne, ktoré sa otvorí, zaškrtnite „Súbory cookie a iné dáta webov“ a „Obrázky a súbory v medzipamäti“. Použite horné menu na výber dát, ktoré chcete vymazať. Na zmazanie všetkého vyberte časové obdobie. Kliknite na „Vymazať údaje o prezeraní“.
 • Apple iOS8: Kliknite na tlačidlo „Domov“ a ďalej na „Nastavenie“. Vyberte Safari a „Vymazať históriu a dáta webových stránok“. Zobrazí sa varovná správa. Potvrďte kliknutím na „Vymazať históriu a dáta“. Prostredníctvom tlačidla „Domov“ Kliknite. Reštartujte svoje zariadenie jeho vypnutím a opätovným zapnutím.
 • Odstránenie či zablokovanie súborov cookies, ktoré sú používané na webových stránkach Michelinu, môže ovplyvniť používanie týchto stránok, alebo dokonca zabrániť v ich používaní.


5. Aký typ súborov cookies Michelin používa?

Súbory cookies môžu byť len dočasné a trvať iba počas prezerania webových stránok, alebo môžu byť trvalé, t.j. môžu mať dlhšiu životnosť podľa priradeného časového obdobia a parametrov vášho internetového Prehliadača. Existuje mnoho typov rôznych cookies, ktoré je možné rozdeliť na štyri dolu uvedené skupiny.

 • Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú bezpodmienečne nutné cookies, na ktorých existencii závisí funkčnosť webových stránok. Ich odstránenie vedie ku značným problémom pri používaní stránok, alebo môže znemožňovať používanie služieb, ktoré stránky ponúkajú. Nevyhnutné cookies neuchovávajú informácie, keď stránky opustíte. Umožňujú napríklad identifikovať počítač pre odoslanie komunikácie, priradiť čísla k dátovým balíčkom, aby boli odoslané v správnom poradí, a odhaliť chyby v prenose alebo stratu dát.

 • Funkčné cookies

Funkčné cookies sa používajú výhradne na poskytovanie služby elektronickej komunikácie na žiadosť používateľa internetu. Pokiaľ sú tieto cookies odstránené, nie je poskytnutie tejto služby možné.

Informácie sa uchovávajú i po opustení internetových stránok a môžu byť poskytnuté partnerom na zaistenie všetkého, čo je nutné pre poskytnutie služieb. Môže ísť napríklad o cookies, ktoré ukladajú preferencie používateľa, ako napríklad uprednostňovaný jazyk, údaje v ID relácii alebo virtuálny nákupný košík.

 • Analytické cookies a cookies na meranie návštevnosti

Cookies na meranie návštevnosti pomáhajú rozpoznať návštevníkov webových stránok pri ich opakovaných návštevách. Tieto cookies len zhromažďujú ID používateľov (špecifických pre každé cookie) a v žiadnom prípade nezhromažďujú nominálne informácie o návštevníkovi. Ukladajú stránky, ktoré používateľ navštívil, dĺžku každej návštevy a zistené chybové hlášky. Všetky tieto informácie pomáhajú Michelinu zvýšiť funkčnosť jeho internetových stránok.

Analytické cookies môžu inštalovať a spravovať partneri. Michelin však obmedzuje ich použitie na analyticko-štatistické účely.

 • Cookies používané na cielenú reklamu

Reklamné a cielené cookies umožňujú tretím stranám poskytovať služby, predovšetkým reklamu, a zvyšovať ich efektivitu. Tieto cookies si môžu pamätať webové stránky, ktoré navštívite, a môžu zbierať osobné údaje, predovšetkým IP adresu zariadenia používateľa. Získané informácie môžu byť zdieľané s tretími stranami.

Jednými z týchto cookies sú napríklad tie, ktoré umožňujú reklamným agentúram zobrazovať reklamu na základe vašich záujmov podľa toho, akým spôsobom a ako často navštevujete internetové stránky Michelinu. Tieto cookies vyžadujú váš súhlas. V takom prípade sa na prvej stránke objaví dobre viditeľná žiadosť o váš súhlas s použitím týchto cookies.

Michelin a tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú vlastné cookies, ako aj cookies tretích strán, aby zhromaždili potrebné informácie a optimalizovali zobrazovanie reklám podľa návštev webových stránok. Michelin a títo poskytovatelia služieb využívajú oba typy cookies aj preto, aby určili pomer počtu návštev vzhľadom na počet zobrazení reklám a mohli zefektívňovať reklamu a optimalizovať jej zobrazovanie. V neposlednom rade využíva Michelin i poskytovatelia služieb tieto dva typy cookies na zapamätanie vašich záujmov a demografických údajov, ktoré im umožnia poskytnúť cielenú reklamu.

NEVYHNUTNÉ COOKIES

Názov

Umiestnené od

Cie?

Trvanie

Ts_activity

Ts_parcours

TS_transport

Ts_dim_e

Ts_dim_h

Ts_dim_l

MICHELIN

Uchova? pre návštevníka výsledky vyh?adáva?a pneumatík z jednej stránky na druhú.

48 hodín

Toolbar_cookie

MICHELIN

Vedie?, ?i návštevník udelil súhlas s politikou cookies webových stránok.

365 dní

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.