header choix 2

EURÓPSKE KLASIFIKAČNÉ ŠTÍTKY PNEUMATÍK:
ČO ZNAMENAJÚ?

Vybrať si správne pneumatiky pre svoje vozidlo nie je ľahká úloha. Pred ich nákupom je potrebné vziať do úvahy mnoho parametrov. Súčasné ekonomické i ekologické otázky ešte viac zdôrazňujú nutnosť mať dostatočné informácie pre nákup tých najlepších možných pneumatík z hľadiska životnosti, bezpečnosti a palivovej účinnosti. Z tohto dôvodu boli vytvorené európske klasifikačné štítky pneumatík.

Európske klasifikačné štítky pneumatík: popis a označenie

Európske klasifikačné štítky pneumatík v kocke

Európska komisia zaviedla v Európe klasifikačné štítky pneumatík v roku 2012, aby vám pomohla rozumne si vybrať pneumatiky.
Každá pneumatika pre osobné vozidlo, pneumatika pre SUV vozidlo a pneumatika pre úžitkové vozidlo musí mať klasifikačný štítok, ktorý poskytuje jasné informácie o ich výkonoch (triedu priľnavosti na mokrom povrchu, triedu palivovej účinnosti a mieru hlučnosti).

Tieto triedy uvádzajú samotní výrobcovia pneumatík na základe výsledkov testov, ktorých metódy sú definované na celoeurópskej úrovni. 

Nové európske klasifikačné štítky pneumatík 

Od 1. mája 2021 dochádza pri európskych klasifikačných štítkoch pneumatík ku zmenám. Tieto zmeny sú spôsobené predovšetkým politikou Európskej únie z hľadiska klímy a energetiky do roku 2030, ktorá podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov.

Ako čítať nové európske klasifikačné štítky pneumatík?

fuel

Nová európska klasifikácia zavádza na štítky mnoho zmien. Aby ste im lepšie porozumeli, použite tohto sprievodcu klasifikačnými štítkami pneumatík:

Štandardné informácie o pneumatike

Táto časť vám poskytne informácie o obchodnom názve alebo ochrannej známke dodávateľa, o identifikátore typu pneumatiky, označení pneumatiky a o triede pneumatiky (napr. C1, C2 alebo C3).

Klasifikačné triedy

Jednou z najväčších zmien je preklasifikovanie tried valivého odporu a brzdenia za mokra, ktorých počet je teraz znížený na 5, počínajúc triedou A (najlepšia) po triedu E (najslabšia).

Pokiaľ je pneumatika vhodná do zimných podmienok, objaví sa vedľa symbolu "vonkajšej hlučnosti" symbol priľnavosti na snehu (3 horské štíty so snehovou vločkou) a/alebo symbol priľnavosti na ľade.

01

Energetická účinnosť pneumatiky

1 NÁDRŽ Z 5
je priemerne spotrebovaná pneumatikami

Pri jazde sa pneumatika v mieste kontaktu s vozovkou deformuje. Tieto zmeny spôsobujú zahrievanie pneumatiky a následnú stratu hnacej sily. Preto platí, že čím menej sa pneumatika zahrieva, tým menej paliva spotrebuje a zároveň tak produkuje menšie množstvo emisií CO2, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. Sila, ktorá kladie pneumatike odpor pri jej pohybe vpred a spomaľuje tak vozidlo, sa nazýva „valivý odpor“. 

gain fuel efficiency 1093 x 663

172 € (1)

je priemerná suma, ktorú ušetríte na palive, pokiaľ vozidlo namiesto pneumatík triedy E vybavíte pneumatikami triedy A.
Triedy palivovej účinnosti boli upravené odstránením triedy D (predtým prázdna).

Napr. pneumatika, ktorá bola v predchádzajúcej klasifikácii zaradená v tejto kategórii do triedy E, spadá teraz do triedy D.

02

Priľnavosť pneumatiky na mokrom povrchu

BRZDNÁ DRÁHA NA MOKROM POVRCHU
1 milisekunda

Pneumatika predstavuje jediný kontaktný bod medzi vozidlom a vozovkou. Pri rýchlosti 80 km/h má pneumatika len 1 milisekundu na to, aby viedla vozidlo a zaistila jeho záber i brzdenie. Pneumatika hrá kľúčovú rolu v celkovej jazdnej bezpečnosti: jej úlohou je zaručiť priľnavosť na akomkoľvek type cestného povrchu (bez ohľadu na jeho kvalitu), na akomkoľvek jazdnom úseku (v zákrutách i v priamom smere) a za každého počasia (na suchej i mokrej vozovke). 

mtg etiq illus retouche

9 m

je vzdialenosť, o ktorú skrátite pri rýchlosti 80 km/h svoju brzdnú dráhu, pokiaľ vozidlo namiesto pneumatík triedy D vybavíte pneumatikami triedy A (2).

Triedy priľnavosti boli upravené odstránením triedy D (predtým prázdna). Napr. pneumatika, ktorá bola v predchádzajúcej klasifikácii zaradená v tejto kategórii do triedy E, spadá teraz do triedy D. 

03

Hlučnosť pneumatikyZVUKOVÉ ZNEČISTENIE
sa meria v decibeloch (dB)


3 vlny sú teraz nahradené písmenami: A, B alebo C (3 vlny = C).
Hlučnosť dopravy je pre účastníkov cestnej premávky veľmi zaťažujúcim faktorom. Pri vozidle pohybujúcom sa konštantnou rýchlosťou 80 km/h je hluk valiacej sa pneumatiky spravidla väčší než hluk motora. Táto hlučnosť sa odvíja od typu pneumatiky i cestného povrchu.  


 

mtg etiq illus 03 hd f39 noise

Pneumatika triedy A má oproti pneumatike triedy B iba POLOVIČNÚ HLUČNOSŤ (3).

Nové piktogramy

Nový európsky klasifikačný systém bude obsahovať aj:

QR kód

v pravom hornom rohu štítku.
Načítaním tohto kódu si stiahnete viac informácií o pneumatike. Kód je prepojený s európskou databázou (EPREL), kde získate všetky informácie týkajúce sa klasifikačného štítku a zároveň informačný list produktu.

neige 613x202px

Symbol 3PMSF3
Peaks Mountain Snow Flake (3 vrcholky hôr so snehovou vločkou)

Pneumatiky označené symbolom 3PMSF ako jediné zaručujú skutočné zimné výkony, pretože boli špeciálne vyvinuté na použitie na snehu a splnili všetky požiadavky objektívneho testovania (4).

30 m(5)

Pri rýchlosti 50 km/h má zimná pneumatika v porovnaní s letnou pneumatikou v priemere o 30 m kratšiu brzdnú dráhu na zasneženej vozovke (5).

montagne 613x202px

Symbol PRIĽNAVOSTI NA ĽADE
Brzdná vzdialenosť na ľade

Pneumatika zabezpečuje jediný kontakt medzi vozidlom a vozovkou a predstavuje tak kľúčový prvok pre zachovanie bezpečnosti na zľadovatených vozovkách, s ktorými sa stretávame napríklad v severských krajinách. Preto je teraz priľnavosť na ľade zohľadnená na klasifikačnom štítku prostredníctvom nového piktogramu "priľnavosti na ľade", ktorý zdôrazňuje kratšiu brzdnú dráhu týchto pneumatík na ľade.

1,4 m(6)

Pri rýchlosti 20 km/h má pneumatika so symbolom priľnavosti na ľade v porovnaní s referenčnou celoročnou pneumatikou brzdnú dráhu kratšiu minimálne o 1,4 m.(6)
Pneumatiky pre jazdu na ľade sú určené špeciálne pre vozovky, na povrchu ktorých sa vyskytuje ľad a zmrznutý sneh, a mali by sa používať len za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok (napríklad pri nízkych teplotách). Ich použitie za menej nepriaznivých poveternostných podmienok (napríklad za mokra či pri vyšších teplotách) by mohlo mať za následok nedostatočný výkon, najmä pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, ovládateľnosť a opotrebovanie.

Čo ďalšie môžem urobiť pre zvýšenie palivovej účinnosti a cestnej bezpečnosti?

Spotrebu paliva a jazdnú bezpečnosť ovplyvňuje aj váš jazdný štýl. Našťastie existuje mnoho tipov, ako ho zdokonaliť:

Ekologická jazda

je jedným z nich. Plynulá a šetrná jazda môže výrazne prispieť k zníženiu spotreby paliva. Viac tipov a odporúčaní nájdete tu.

Brzdná vzdialenosť

musí byť vždy rešpektovaná. Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti vám umožňuje predvídať jazdné situácie a spomaliť vaše vozidlo pomocou brzdenia motorom. 

Tlak hustenia pneumatík

sa musí pravidelne kontrolovať (najmä pred dlhšou cestou), aby sa optimalizovala palivová účinnosť a priľnavosť za mokra. Podívajte sa tu, ako kontrolovať tlak vzduchu vo vašich pneumatikách.

Naplánujte

svoju cestu dopredu a pred cestou skontrolujte premávku. Ušetríte tým čas i palivo! Skúste si svoju trasu naplánovať pomocou Via Michelin.

scott clark

Scott Clark
Výkonný viceprezident MICHELIN

Oblasť automobilového priemyslu, motoristického športu a amerických regiónov
Člen výkonného výboru Skupiny

Inovatívny duch Michelinu

Cieľom nepretržitého inovovania spoločnosti Michelin je poskytnúť mobilitu, ktorá je bezpečná, efektívna, dostupná všetkým a ekologickejšia. Inovácia je jadrom každej pneumatiky, ktorú vyrábame.


"Ako je zrejmé na prvý pohľad, ekologické otázky predstavujú ústredný bod našich strategických priorít. Aby Michelin rýchlejšie znížil ekologickú stopu svojich produktov, zaviazal sa, že do roku 2030 zníži vo všetkých svojich továrňach emisie CO2 o 50 % v porovnaní s emisiami v roku 2010. Konečným cieľom je do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Skupiny Michelin. Michelin pracuje  aj na riešeniach, ktoré umožňujú výrobu pneumatík z obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov, a pritom zvýši ich výkony. Do roku 2030 bude energetická účinnosť pneumatík MICHELIN o 20 % vyššia než energetická účinnosť pneumatík vyrobených v roku 2010. Budujeme udržateľné zajtrajšky!“

Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Právne informácie

(1) Úspora 150 litrov paliva (v cene 1,15 € za liter) na vzdialenosti 40.000 km (vážený priemer). Výsledok sa môže líšiť v závislosti od vozidla a jazdných podmienok. Vlastnosti merané v súlade s testovacími metódami stanovenými predpisom UN ECE R117.
(2) Brzdné vlastnosti pri brzdení z rýchlosti 80 km/h do 20 km/h, merané v súlade s testovacími metódami stanovenými predpisom UN ECE R117.
(3) Hlučnosť sa meria pri vozidle idúcom s vypnutým motorom rýchlosťou 80 km/h. Vlastnosti merané v súlade s testovacími metódami stanovenými predpisom UN ECE R117.
(4) Test brzdnej účinnosti v zimných podmienkach v súlade s metódami ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation – Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky).
(5) Priemerný rozdiel v brzdnej dráhe zimnej a letnej pneumatiky. Brzdná dráha na zasneženom povrchu pri brzdení z rýchlosti 50 km/h do 0 km/h. TÜV SÜD testy uskutočnené v roku 2013 na pneumatikách s rozmerom 205/55 R16, pri teplote -5 °C.
(6) Brzdenie na ľade z rýchlosti 20 km/h do 5 km/h, merané v súlade s metódou testovania stanovenou v norme ISO 19447.

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.