Vyhľadávanie pneumatík
Nájdite predajcov

Ako čítať označenie rozmeru dodávkovej pneumatiky?

V okamihu, keď nastane čas na výmenu pneumatík na vašej dodávke, je nevyhnutné poznať ich rozmer. Kde ale jednotlivé údaje nájsť a ako im porozumieť? Tento článok osvetľuje základné informácie o rozmerovom označení, aby vám pomohol vybrať si správne pneumatiky.

Kde nájdete rozmerové údaje vašej dodávkovej pneumatiky?

Je to veľmi jednoduché. Rozmer dodávkovej pneumatiky je vždy uvedený na jej bočnici. Stačí sa teda len na chvíľu skloniť nad pneumatiku a prečítať písmená a čísla na nej uvedené.

Rozmerové údaje majú nasledujúcu podobu:

225/65 R 16 C 112/110 R

Čo ale tento kód znamená? Je to súbor užitočných informácií, ktoré definujú rozmer pneumatiky. Pre lepšie pochopenie ich rozoberieme bod po bode:

 • Prvé číslo (v našom príklade 225) uvádza šírku pneumatiky v milimetroch.
 • Druhé číslo (65) definuje pomer výšky pneumatiky k jej šírke.
 • Písmeno R jednoducho znamená, že pneumatika má radiálnu konštrukciu.
 • Ďalšie číslo (16 v našom príklade) je priemer v palcoch.

 
Písmeno, ktoré nasleduje, poskytuje ďalšie informácie: „C“ v našom príklade uvádza, že pneumatika je zosilnená. To znamená, že je schopná uniesť vyššie zaťaženie, než je typické pre bežné osobné vozidlo, a preto je vhodná pre dodávky a ľahké úžitkové vozidlá. (Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok o zosilnených pneumatikách).

 • 112/110 je index nosnosti  (112 pre jednoduchú montáž a 110 pre dvojmontáž).
 • R označuje index rýchlosti.

 
Okrem rozmerových údajov existujú pre dodávkové pneumatiky ďalšie základné kódy pre výber vašich pneumatík, ako je index nosnosti a rýchlosti.

Čo označuje index nosnosti dodávkových pneumatík?

Index nosnosti dodávkových pneumatík odkazuje na tabuľku, v ktorej je ku každému indexu uvedené zodpovedajúce zaťaženie. Ide o maximálne zaťaženie, ktoré môže pneumatika uniesť.

Zobraziť tabuľku indexov nosnosti (29.31Kb)

Tabuľka indexov nosnosti ukazuje maximálne zaťaženie zodpovedajúce každému indexu.

Na vašej pneumatike je index nosnosti označený číslom, za ktorým nasleduje písmeno. Toto písmeno odkazuje na index rýchlosti (ktorý preskúmame nižšie).

Príklad: 112/110 R

Tu je index nosnosti 112/110. Zodpovedá maximálnej nosnosti 1120 kg pri jednoduchej montáži a 1060 kg na pneumatiku pri dvojmontáži.Index nosnosti dodávkovej pneumatiky odkazuje na jej maximálnu nosnosť.

Čo je index rýchlosti dodávkovej pneumatiky?

Vaše pneumatiky nemajú limit len v tom, aké unesú zaťaženie. Majú aj rýchlostný limit, čiže maximálnu rýchlosť, do ktorej je pneumatika schopná sa pri svojom maximálnom zaťažení odvaľovať. Index rýchlosti je samozrejme orientačný a nikdy nemá prednosť pred obmedzeniami rýchlosti stanovenými na cestách alebo diaľniciach.

Index rýchlosti vašej pneumatiky je uvedený písmenom.

Vo vyššie uvedenom príklade (112/110 R) uvádza index rýchlosti písmeno R. Nazretím do tabuľky indexov rýchlosti zistíme, že toto písmeno zodpovedá maximálnej rýchlosti 170 km/h.

Tabuľka indexov rýchlosti ukazuje maximálnu rýchlosť zodpovedajúcu každému indexu.

Prípad dvojitej hodnoty

Zatiaľ čo vyššie popísané všeobecné zásady platia pre väčšinu pneumatík, pneumatiky pre dodávky majú niekedy v označení rozmeru odlišný prvok: dvojitý index nosnosti a doplňujúcu hodnotu vyššej maximálnej rýchlosti, pokiaľ je znížené zaťaženie pneumatiky.

Pri niektorých rozmeroch sa objaví dvojitý index nosnosti ako v našom príklade, niekedy spolu so singulárnym bodom v zátvorke:

205/65 R 16C 107/105T (103H)

Index rýchlosti je síce pripojený k druhému číslu, ale vzťahuje sa na oba indexy nosnosti.

Dvojitý index nosnosti sa interpretuje nasledovne:

 • 107: zodpovedá maximálnemu zaťaženiu pre jednoduchú montáž (tu: 975 kg na pneumatiku)

 • 105: zodpovedá maximálnemu zaťaženiu pre dvojmontáž (tu: 925 kg na pneumatiku)

 
Označenie môže obsahovať aj singulárny bod (v našom príklade 103H). Ide o doplňujúci index nosnosti a rýchlosti, ktorý uvádza vyššiu maximálnu rýchlosť pri nižšom zaťažení pneumatiky.

Tu 103H uvádza nosnosť 875 kg na pneumatiku.

Teraz už viete, ako pre vaše úžitkové vozidlo vybrať správny rozmer pneumatík so správnym indexom nosnosti a rýchlosti.

V našom článku Aké sú najlepšie dodávkové pneumatiky pre vaše úžitkové vozidlo? nájdete ďalšie informácie o tom, ako si vybrať správnu pneumatiku pre vašu dodávku.

Vedeli ste aj to, že existuje európsky klasifikačný systém, čo vám umožňuje pri výbere pneumatík získať presnejšie informácie? Urobte si čas na prečítanie nasledujúceho textu, ktorý vám pomôže urobiť správnu voľbu.

Európsky klasifikačný systém

V roku 2012 zaviedla Európska komisia systém označovania pneumatík. Tento klasifikačný systém bol posilnený v máji 2021 a umožňuje spotrebiteľovi zistiť, do akej kategórie pneumatika spadá z hľadiska troch parametrov:

 • palivová účinnosť
 • priľnavosť za mokra
 • vonkajšia hlučnosť

 
Tieto vlastnosti, hodnotené písmenami od A do E, sú na klasifikačnom štítku symbolizované piktogramami, takže je na prvý pohľad zreteľné, ako sa pneumatika chová v každej z týchto oblastí.

V našom príklade klasifikačný štítok uvádza, že pneumatika Michelin spadá z hľadiska palivovej účinnosti a priľnavosti za mokra do triedy B a z hľadiska vonkajšej hlučnosti do triedy A. To sú pri rozhodovaní o výbere pneumatiky veľmi cenné údaje.

Teraz máte všetky informácie, ktoré potrebujete poznať, aby ste si vybrali tie najlepšie možné pneumatiky pre vašu dodávku. Môžete použiť náš vyhľadávač pneumatík, ktorý vám pomôže nájsť dodávkové pneumatiky správnych rozmerov, ktoré vám poskytnú najlepšie možné výkony:

Nájdite si ideálnu pneumatiku
Vyhľadávanie pneumatík
Vyhľadávanie pneumatík