microsoftteams image

Poškodenie bočnice pneumatiky: čo robiť?

Tipy a rady pre pneumatiky pre osobné vozidlá, SUV a dodávky

V určitých podmienkach môže dôjsť k menšiemu či väčšiemu poškodeniu bočnice pneumatiky. O aké poškodenie ide? Kedy k nemu dochádza? Čo robiť pri takomto poškodení? Ako je možné mu predísť? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tomto článku. 

K akým druhom poškodenia bočnice pneumatiky dochádza?

Existuje 6 hlavných kategórií poškodenia bočnice:

1 - Škrabance a vrypy na bočnici pneumatiky

tyre scratches & nicks

Na bočnici pneumatiky sa môžu vyskytnúť i škrabance. Ak ich je veľa alebo sú výrazné, nechajte si pneumatiky odborne skontrolovať. 

2 - Prerezanie bočnice pneumatiky

tyre cuts

Zárez do bočnice pneumatiky môže mať rôznu hĺbku.

Od toho potom závisí aj samotná závažnosť prerezania. Odhadnúť hĺbku prerezania však pre laika nie je vôbec jednoduché.

 • Ak je rez hlboký, mohlo dôjsť k poškodeniu vrstvy kostry, ktorá sa nachádza pod behúňom a pomáha uchovávať tlak vzduchu. Ak je vrstva kostry poškodená, hrozí, že dôjde k náhlej strate tlaku vzduchu v pneumatike. V takomto prípade pneumatiku nemožno opraviť a je nutné ju vymeniť.
   
 • Ak rez nie je hlboký, nemusí predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo, ale stav sa môže zhoršiť, čo by mohlo ohroziť vašu bezpečnosť.
   

Nezabudnite, že k takémuto typu poškodenia pneumatiky môže dôjsť nielen na vonkajšej strane bočnice, ale aj na jej vnútornej strane (pri kontrole vozidla to nemusí byť viditeľné).

Preto odporúčame po jazde cez ostré predmety (napr. špicaté kamene) nechať si pneumatiky skontrolovať, aby ste sa uistili, že nie sú nikde prerezané.

3 - Vydutia a vypukliny na bočnici pneumatiky

auto edito infografika vydutie bublina tipy a rady

„Keď vozidlo prejde cez obrubník alebo výmoľ, či už v priamom smere alebo zošikma, bočnica pneumatiky sa môže vyduť.

Vyzerá to, ako keby sa na bočnici pneumatiky vytvorila bublina.

Ide o asi jeden z najvýstražnejších signálov, ktorý upozorňuje na veľké nebezpečenstvo.

Pri porovnávaní pneumatík sledujte aj ich odolnosť
Poškodenie pneumatiky výmoľom na ceste

Pri prejazde cez výmoľ na ceste môže takisto dôjsť k vydutiu bočnice pneumatiky. Preto ak výmoľ na ceste zbadáte včas, pokúste sa mu vyhnúť!

Ak narazíte na obrubník alebo prejdete výmoľom, nechajte si pneumatiky skontrolovať, aby ste sa uistili, že nedošlo k ich poškodeniu.

Prečo je vydutie pneumatiky nebezpečné?

Vznik vypukliny na bočnici pneumatiky znamená, že došlo k prepichnutiu vrstvy koruny pod behúňom. Ak by vypuklina praskla, došlo by k rýchlej strate hustenia. Keby k takej náhlej strate tlaku vzduchu v pneumatike došlo pri rýchlej jazde, napríklad na diaľnici, mohli by ste stratiť kontrolu nad vozidlom, čo by mohlo viesť k dopravnej nehode.

Rovnako ako v prípade prerezania, aj vydutie sa môže nachádzať na vnútornej i vonkajšej strane bočnice pneumatiky. Pri obhliadke vozidla a kontrole pneumatík tak nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Ak je však pneumatika vydutá, zvyčajne možno pozorovať neobvyklé vibrácie. Tento prejav nikdy neberte na ľahkú váhu a neodkladne nechajte pneumatiky odborne skontrolovať. 

Môžu retardéry poškodiť pneumatiky a spôsobiť vydutie?

Nie. Retardéry majú plynulý sklon nahor a nadol, takže môžu poškodiť systém zavesenia kolies, ale nie samotné pneumatiky.

4 - Praskliny na bočnici pneumatiky

2

Praskliny na bočnici sú znakom starnutia pneumatiky, ale môže k nim dôjsť aj vplyvom slnečného žiarenia a ozónu.

Ďalšou z príčin môže byť nevhodné čistenie bočnice pneumatiky. Ak na leštenie pneumatík používate chemikálie, môže dôjsť k odstráneniu ochranných činidiel, v dôsledku čoho sú potom pneumatiky náchylnejšie na vznik prasklín.

Vznik prasklín na bočnici pneumatiky je výstražný signál upozorňujúci na to, že životnosť pneumatiky sa blíži ku koncu a mali by ste si naplánovať jej výmenu. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na odborníka

5 - Mierna deformácia bočnice pneumatiky

3

Mierne deformácie radiálnych pneumatík (väčšina pneumatík) sú pomerne bežným javom, ktorý nemá vplyv na výkon pneumatík.

Bočnice pneumatík pozostávajú z mnohých prvkov, pričom jedným z nich sú vrstvy (textilné alebo kovové).

V miestach, kde sa jednotlivé vrstvy prekrývajú, si môžete často všimnúť jemnú deformáciu pneumatiky.

6 - Prepichnutie bočnice pneumatiky

Keď dôjde k prepichnutiu behúňa pneumatiky (časť, ktorá je v kontakte s povrchom), napríklad klincom, pneumatiku je možné opraviť.

Diera sa vyplní a po opätovnom namontovaní pneumatiky je s ňou možné jazdiť bez zníženia výkonu.

To však neplatí pri prepichnutí bočnice pneumatiky. Ak totiž dôjde k prepichnutiu alebo prerezaniu bočnice, pneumatiku nie je možné opraviť ani obnoviť jej schopnosť správne sa deformovať, čo je potrebné na zabezpečenie optimálneho výkonu. V takomto prípade je nutné pneumatiku vymeniť.

map search desktop

Nájdite predajňu pneumatík blízko vás do niekoľkých sekúnd

Hľadať podľa
Adresa, mesto alebo PSČ
Car
 • Car
 • Motorbike
Nájdi ma
Vyhľadať

Ako predísť poškodeniu bočnice pneumatiky

tyre sidewall damage
 • Uistite sa, že pneumatiky sú nahustené na odporúčaný tlak (informácie o odporúčanom tlaku vzduchu sa zvyčajne nachádzajú v príručke k vozidlu alebo na štítku na dverách vodiča).
 • Vyhýbajte sa nárazom do obrubníkov.
 • Vyhýbajte sa prejazdom cez výmole.
 • Pravidelne kontrolujte, či sa na pneumatikách nevyskytujú praskliny, prepichnuté miesta, prerazenia, odery alebo vypukliny.
 • Bočnice pneumatík nečistite čistiacimi prostriedkami, najmä nie takými, ktoré obsahujú silikón..
Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.