liv img mich primacy4plusdry 20210922 v06 newbackplate

Recyklovanie pneumatík

Tipy a rady pre pneumatiky pre osobné vozidlá, SUV a dodávky

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa stane s vašimi starými pneumatikami, keď sa rozhodnete vymeniť ich za nové? Prečítajte si, ako prebieha spracovanie starých pneumatík a čo spoločnosť Michelin robí v snahe o neustále znižovanie vplyvov jej produktov na životné prostredie a o podporu recyklácie.

Dajú sa pneumatiky recyklovať?

Či už dochádzate každý deň do práce alebo využívate vozidlo najmä na nezabudnuteľné diaľkové víkendové výlety, časom začnú pneumatiky vykazovať známky opotrebovania. Keď pneumatiky dosiahnu hĺbku dezénu 1,6 mm, je nutné ich vymeniť, aby sa zaistila maximálna jazdná bezpečnosť, ale aj preto, aby to bolo v súlade so zákonom.

Niekedy je však nutné vymeniť pneumatiky aj skôr, napríklad z dôvodu poškodenia alebo prepichnutia... V dôsledku tohto vyraďovania pneumatík z prevádzky sa na celom svete každý rok vymení a potenciálne vyhodí [1] asi 30 miliónov ton pneumatík!
 
Ale čo ak by sme vám povedali, že pneumatiky sa dajú recyklovať? Odvetvie pneumatík je v skutočnosti jedným z najpokročilejších sektorov v rámci manažmentu produktov na konci životnosti. V súčasnosti sa vyzbiera asi 88 % [2] pneumatík so skončenou životnosťou a väčšina z nich sa opätovne využíva. Keď si to porovnáte so skutočnosťou, že plastových obalov[2]sa recykluje len 14 %, ide o pomerne obdivuhodný výsledok. 

Spoločnosť Michelin však prijíma opatrenia na zníženie vplyvu svojich produktov na životné prostredie v každej fáze ich životnosti, teda dávno pred tým, než dôjde k recyklovaniu pneumatík.

tyrelife sk

Z čoho sú pneumatiky vyrobené? 

Hoci pneumatiky vyzerajú jednoducho, v skutočnosti pozostávajú z viac ako 200 rôznych materiálov. Patrí medzi ne prírodný a syntetický kaučuk, sadze a oxid kremičitý, spevňujúce výplne, výstuže z ocele a textilu, a chemické činidlá.

Z akých častí sa skladá pneumatika auta?

Väčšina pneumatík sa skladá z rôznych vrstiev, ktoré ešte viac zvyšujú náročnosť procesu recyklácie. Výrobcovia pneumatík, a medzi nimi i Michelin, však neustále pracujú na vývoji inovatívnych nových metód a technológií na zabezpečenie opätovného využitia všetkých jednotlivých komponentov. Vrstvy pneumatík zvyčajne zahŕňajú aj syntetický kaučuk, textilné vlákna, kovové vlákna a ďalšie materiály.

gettyimages westend61

Ako prebieha recyklácia pneumatík?

Proces recyklácie gumových pneumatík sa často začína u predajcu, ku ktorému priveziete auto na výmenu starých a opotrebovaných pneumatík. 

Pneumatiky môžete tiež zaviezť do závodu na recykláciu pneumatík alebo centra na recykláciu odpadu z domácností. Na týchto miestach však možno obvykle odovzdať len obmedzené množstvo pneumatík, prípadne môže byť služba spoplatnená.

Spoločnosť Michelin aktívne prispieva k rozvoju oblasti recyklácie pneumatík a zapája sa do systémov zberu pneumatík v mnohých krajinách sveta.

Skupina Michelin okrem toho so svojimi partnermi investuje do recyklovania pneumatík a vývoja inovatívnych, špičkových technológií v snahe o premenu opotrebovaných pneumatík a odpadu z nich na regenerované suroviny.

  • Enviro: pyrolytická technológia používaná na recykláciu materiálov, ako sú sadze, oleje a plyny.
  • Lehigh Technologies: technológia umožňujúca recyklovanie gumových produktov po skončení životnosti na mikronizované gumové produkty.
  • Spoločnosť Michelin koordinuje a prispieva na výskumné projekty, ako je BlackCycle, ktorých cieľom je vybudovať úplný hodnotový reťazec od surovín z pneumatík s ukončenou životnosťou až po sekundárne suroviny (v spolupráci so 7 priemyselnými partnermi, 5 výskumnými a technologickými organizáciami (RTO) a inovačným zoskupením 5 krajín).

End-of-life recycling solution

Recyklácia pneumatík vo vašom okolí 

Obráťte sa na mestské či obecné zastupiteľstvo a požiadajte o informácie o možnosti recyklovania pneumatík vo vašom okolí. Niektoré krajiny majú vybudované on-line databázy, v ktorých si môžete vyhľadať najbližšie recyklačné centrum ponúkajúce možnosť likvidácie pneumatík.

Potrebujete nové pneumatiky? Nájdite predajcu MICHELIN pneumatík vo vašom okolí:

banner dealer locator

Nájdite predajňu pneumatík blízko vás do niekoľkých sekúnd

Hľadať podľa
Adresa, mesto alebo PSČ
Car
  • Car
  • Motorbike
Nájdi ma
Vyhľadať

Prečo je recyklácia pneumatík dôležitá? 

Likvidácia pneumatík prostredníctvom recyklovania a spracovanie starých pneumatík predstavujú jeden z mnohých spôsobov, ako môžeme spoločne znížiť ekologickú stopu životného cyklu pneumatík, a to od ich výroby až po koniec životnosti.

Spoločnosť Michelin využíva princípy ekodizajnu na zníženie vplyvu pneumatík na životné prostredie v rámci celého ich životného cyklu, od zásobovania surovinami a výrobu až po fázy používania a recyklácie.

V rámci prístupu celkovej udržateľnosti prijíma spoločnosť Michelin spolu so zainteresovanými stranami a priemyselnými partnermi rôzne opatrenia v rámci svojho odvetvia v snahe o podporu recyklovania pneumatík a neustále znižovanie vplyvov jej produktov na životné prostredie. Cieľom spoločnosti je do roku 2050 vyrábať pneumatiky zo 100 % trvalo udržateľných materiálov a do roku 2030 zlepšiť energetickú účinnosť pneumatík o 10 % v porovnaní s rokom 2020.
 
Znižovanie vplyvu sa tým však nekončí – spoločnosť Michelin aj optimalizuje logistiku prepravy, navrhuje pneumatiky znižujúce spotrebu paliva a energií, ako napríklad pneumatika MICHELIN e.PRIMACY, a spolupracuje s ostatnými výrobcami na vývoji špičkových nových procesov recyklácie, ktorými bude možné premieňať odpadové materiály na suroviny.


Tento prístup v súlade s obehovým hospodárstvom vystihuje takzvaný princíp 4R spoločnosti Michelin: Reduce, Reuse, Recycle a Renew.

mfp 4r schema horizontal sk

Zvyšovaním povedomia a prispievaním k znižovaniu vplyvov na životné prostredie v súvislosti s pneumatikami s ukončenou životnosťou sa spoločnosť Michelin usiluje o rozvoj odvetvia recyklácie pneumatík po celom svete. Napríklad v Čile spoločnosť Michelin buduje prvý závod na recyklovanie pneumatík pre stavebné stroje, ktorý bude poskytovať komplexné riešenie, čiže zber starých pneumatík i opätovné využívanie regenerovaných materiálov.
 
Prečítajte si viac o stratégii udržateľného rozvoja a mobility Skupiny Michelin, ktorej cieľom je urobiť zo spoločnosti Michelin jednu z najviac inovatívnych, zodpovedných a výkonných spoločností sveta vo všetkých oblastiach jej pôsobenia: hospodárskych, environmentálnych, sociálnych i spoločenských, na stránkach michelin.com.

ZDROJE

[1] Zdroj: Štúdia Deloitte – TIP 2019 – 45 krajín
[2] “Global ELT Management – A global state of knowledge on regulation, management systems, impacts of recovery and technologies“, WBCSD & Tyre Industry Project

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.