Pneumatiky môžete hustiť kompresorom na hustenie pneumatík na čerpacej stanici

Ako hustiť pneumatiky?

Tipy a rady pre pneumatiky pre osobné vozidlá, SUV a dodávky

Hustenie pneumatík predstavuje dôležitý faktor na zaistenie vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujúcich. Ak nie je tlak vo vašich pneumatikách správny, môže sa to prejaviť aj v prevádzkových nákladoch vášho vozidla predčasným opotrebovaním pneumatík a vyššou než obvyklou spotrebou paliva.

V tomto článku sa dozviete, kedy by ste mali kontrolovať tlak v pneumatikách a ako tlak hustenia upraviť v 3 jednoduchých krokoch. Uvidíte, že hustenie pneumatík je potrebné vykonávať odlišne podľa toho, či sú vaše pneumatiky studené alebo teplé a že aj rezervné koleso by sa malo kontrolovať pravidelne, hoci nie tak často ako ostatné pneumatiky.

Budeme sa tiež venovať otázke prenosného kompresora na hustenie pneumatík ako alternatívy k čerpacím staniciam a pomôžeme vám rozhodnúť sa, či by ste mali pneumatiky hustiť dusíkom.

Aké sú riziká pri nesprávnom nahustení pneumatík?

Ak sú vaše pneumatiky podhustené

 • Zvyšujú spotrebu paliva.
 • Opotrebúvajú sa rýchlejšie a nerovnomernejšie. Životnosť pneumatiky podhustenej o 20 % môže byť kratšia o 20 %. Príklad: pri potenciálne prejdených 40 000 kilometroch by mohla pneumatika vydržať o 8 000 kilometrov menej.
 • Jazda sa stáva nebezpečnou, pretože pneumatiky sa prehrievajú, čo môže pri vysokých rýchlostiach viesť až k prasknutiu pneumatiky.
 • ○ Zvyšujú tiež emisie CO2.

Ak sú vaše pneumatiky prehustené

 • Ich životnosť je kratšia kvôli rýchlejšiemu opotrebovaniu v stredovej časti dezénu.
 • Jazda sa stáva nebezpečnou, hlavne na mokrých cestách.

Kedy by ste mali merať tlak vzduchu v pneumatikách?

Pneumatika stráca vzduch prirodzene : zvyčajne je to asi 0,1 baru za mesiac (1,45 PSI).
Tento jav môžu urýchľovať aj iné zdroje netesností spôsobené:

 • náhodným prepichnutím;
 • poškodeným ventilom: musí sa vymeniť pri každej výmene pneumatiky (vrátane ventilov so snímačom tlaku);
 • chýbajúcim uzáverom ventilu: je to základ zaručujúci vzduchotesnosť;
 • stavom ráfika: musí sa vyčistiť pri každej montáži pneumatiky.


Preto odporúčame kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách raz do mesiaca a pred dlhou cestou autom.

Viac informácií o príčinách straty tlaku hustenia sa dozviete v tomto článku.

Ak pneumatiky dlhý čas nepoužívate, napríklad ak ich vymieňate dvakrát do roka, aby ste prezuli letné/zimné pneumatiky, základom je skontrolovať tlak pri ich opätovnej montáži na auto.

Správne nahustená pneumatika je bezpečnejšia, úspornejšia a ekologickejšia!

Pneumatiky môžete hustiť kompresorom na hustenie pneumatík na čerpacej stanici

Ako nahustiť pneumatiky v 3 krokoch

Krok 1: Nájdite odporúčaný tlak hustenia vašich pneumatík

Odporúčaný tlak hustenia nehľadajte na bočniciach pneumatík, nie je tam!

Odporúčaný tlak hustenia obvykle nájdete:

 • na štítku na stĺpiku dverí vodiča alebo na zadnej strane veka palivovej nádrže;
 • v používateľskej príručke k vozidlu, ktorá sa väčšinou nachádza v odkladacej priehradke;
 • môžete tiež použiť našu kalkulačku tlaku hustenia.

Odporúčaný tlak vzduchu v pneumatikách je uvedený v jednotke bar alebo PSI. Môže sa líšiť od zaťaženia vozidla, preto nezabudnite vhodne prispôsobiť nahustenie pneumatík.

Odporúčaný tlak vzduchu v pneumatikách zobrazený na štítku na dverách vodiča
Kompresor na hustenie pneumatík na čerpacej stanici

Krok 2: Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách

 • Zájdite ku kompresoru na hustenie pneumatík na čerpacej stanici.
 • Zasuňte hrdlo kompresora do ventilu na pneumatike.
 • Tlakomer (meradlo nahustenia pneumatiky) zobrazuje vnútorný tlak v jednotke bar alebo PSI.
 • Syčanie, ktoré počujete, vydáva vzduch unikajúci z pneumatiky. Nemalo by to vážne ovplyvniť tlak vzduchu v pneumatikách.

Krok 3: Upravte tlak vzduchu v pneumatikách

 • Porovnajte tlak vzduchu zobrazený na tlakomere s hodnotou odporúčanou výrobcom vášho vozidla.
  • Ak je vyšší než odporúčaný tlak, vypusťte vzduch až do dosiahnutia požadovanej úrovne.
  • Ak je nižší než odporúčaný tlak, nahustite pneumatiky na odporúčanú úroveň.

 

Ako nahustiť pneumatiky, keď sú studené alebo zahriate?

 • Tlak kontrolujte najlepšie pri studených pneumatikách (auto by sa nemalo používať počas posledných 2 hodín alebo by ste mali mať prejdené menej než 3 km nízkou rýchlosťou).
 • Pokiaľ ste i  napriek tomu nútení skontrolovať tlak vzduchu v zahriatych pneumatikách , pripočítajte 0,3 baru (4,35 PSI) k tlaku odporúčanému výrobcom vozidla. Tlak by sa mal potom skontrolovať a znovu upraviť, keď sú pneumatiky studené.
 • Nikdy nevypúšťajte vzduch  zo zahriatej pneumatiky (tlak sa zvyšuje s teplotou).

Mal by sa kontrolovať aj tlak hustenia rezervného kolesa?

Keďže pneumatika prirodzene stráca vzduch, je samozrejme nutné kontrolovať aj rezervnú pneumatiku. Keďže sa však táto pneumatika nepoužíva každý deň, stačí to robiť raz či dvakrát za rok.

Dôležitosť kalibrovaného tlakomeru

Pri používaní kompresora pneumatík na čerpacej stanici si dávajte pozor: tlakomer tam nie je vždy kalibrovaný, a teda nie vždy je spoľahlivý.

Z tohto dôvodu je dôležité:

 • aby tlak hustenia príležitostne skontroloval odborník,
 • alebo aby ste tlak vzduchu v pneumatikách skontrolovali sami pomocou kalibrovaného tlakomeru (dostanete ich v špecializovaných predajniach).
Merač tlaku vzduchu v pneumatikách

Prenosný kompresor na hustenie pneumatík: alternatíva k čerpacím staniciam

Prenosný vzduchový kompresor je príslušenstvo, ktoré zavádza do pneumatiky vzduch. V závislosti od modelu sa zapája do zapaľovača cigariet alebo do elektrickej zásuvky. Jeho vstavaný tlakomer vám umožňuje zabezpečiť v pneumatikách správny tlak.

Kde môžete získať prenosný kompresor na hustenie pneumatík?

Prenosný kompresor môžete získať v obchodoch s autodoplnkami a v niektorých supermarketoch.

Prenosný kompresor na hustenie pneumatík MICHELIN MCX6

Prenosný kompresor na hustenie pneumatík MICHELIN

Mali by ste hustiť pneumatiky dusíkom?

Čo je dusík?

Dusík je vzduch, z ktorého bol odstránený kyslík. Asi 79 % vzduchu tvorí dusík.

Ako sa dusík používa?

Počas montáže sa pneumatiky plnia prevažne stlačeným vzduchom. Niektorí profesionáli však môžu navrhovať nadštandardné hustenie na báze dusíka.
Väčšina pneumatík sa môže plniť vzduchom aj dusíkom, pokiaľ sa dodržuje tlak odporúčaný výrobcom áut.
Dusík a stlačený vzduch možno tiež bez problémov miešať (napríklad pre zvyšovanie tlaku).

Výhody dusíka

Keď sa kyslík nahradí dusíkom, vaše pneumatiky strácajú menej vzduchu a dlhšie udržujú požadovaný tlak.

Kontrolujte tlak v pneumatikách, aj keď sú vaše pneumatiky naplnené dusíkom

Žiaľ, sú aj ďalšie možné zdroje netesností (kontaktná plocha pneumatiky a ráfika, ventil, spoj pneumatiky a ráfika atď.) a ani vzduch, ani dusík nedokážu udržiavať správny tlak donekonečna.
Nezabudnite kontrolovať tlak v pneumatikách aspoň raz do mesiaca a pred dlhou cestou.

Kde nahustiť pneumatiky dusíkom?

Neexistujú žiadne čerpacie stanice, kde môžete pneumatiky nahustiť dusíkom. Táto služba je spoplatnená a všeobecne ju ponúkajú odborníci na pneumatiky, servisy či predajcovia. V Európe túto službu ponúka napríklad sieť Euromaster.

Ventil pneumatiky udržuje tlak vzduchu v pneumatike na odporúčanej úrovni

Aké je využitie ventilu pneumatiky?

 • Udržuje tlak vzduchu v pneumatikách na odporúčanej úrovni.
 • Zabraňuje vnikaniu vlhkosti do pneumatiky.
 • Kryt ventilu zohráva dôležitú úlohu v tom, že zabraňuje upchatiu ventilu prachom a zaisťuje jeho tesnosť. Odporúčame používať kryty ventilu dobrej kvality.
banner dealer locator

Nájdite predajňu pneumatík blízko vás do niekoľkých sekúnd

Hľadať podľa
Adresa, mesto alebo PSČ
Car
 • Car
 • Motorbike
Nájdi ma
Vyhľadať
Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.