adobestock 414551736

Rotácia pneumatík: Ako a kedy meniť pozíciu vašich pneumatík?

Tipy a rady pre pneumatiky pre osobné vozidlá, SUV a dodávky

Jednoducho povedané, pri rotácii pneumatík dochádza k výmene pozícií jednotlivých pneumatík auta. Dôvodom je snaha naplno využiť danú sadu pneumatík. Pravidelnou rotáciou dochádza k predĺženiu životnosti pneumatík a zlepšeniu ich výkonu. Je však dôležité podotknúť, že nie všetci vodiči môžu meniť pozíciu pneumatík, ako sa im zachce. Podrobnosti sa dozviete v tomto článku.

Čo je to rotácia pneumatík?

Ako už bolo uvedené, údržba vo forme rotácie pneumatík si vyžaduje výmenu pozície jednotlivých pneumatík vozidla, a to spredu dozadu alebo z jednej strany na druhú.

Hlavný dôvod, prečo je takáto rotácia pneumatík prospešná, je, že pneumatiky všetkých druhov majú tendenciu opotrebúvať sa rôznym tempom. Pneumatiky na hnacej náprave sa opotrebúvajú najrýchlejšie, a to v dôsledku pôsobenia prevodovky, sily a krútiaceho momentu. Týka sa to vozidiel s predným i zadným pohonom. Predné pneumatiky trpia najviac, pretože väčšina áut má predný pohon. Pri vozidlách so zadným pohonom je to naopak.

V takomto prípade môže byť veľkým prínosom presunúť obe zadné kolesá dopredu. Maximalizuje sa tak potenciál pneumatík a všetky kolesá sa budú opotrebúvať rovnomerne, čím sa predĺži ich životnosť.

Kedy je dobré vykonať rotáciu pneumatík?

Servis pneumatík by mal prebiehať pravidelne, podľa vzoru rotácie uvedeného v príručke pre majiteľa vozidla.

Rotáciu pneumatík by ste mali vykonať približne po každých 8 000 km až 10 000 km. U niektorých vozidiel sa to bude zhodovať s frekvenciou servisu. Vhodnou príležitosťou môže byť aj čas výmeny zimných pneumatík za letné. Alebo jednoducho pri nákupe nových pneumatík.

Pri výmene len dvoch pneumatík spoločnosť Michelin odporúča namontovať nové alebo najmenej opotrebované pneumatiky na zadnú nápravu, čím sa zvýši ovládateľnosť vozidla a bezpečnosť.

Táto rada sa týka vozidiel s predným a zadným pohonom, ktoré sú vybavené pneumatikami s rovnakým rozmerom vpredu i vzadu.

Tlak hustenia pneumatík je takisto nutné upraviť v súlade s odporúčaniami výrobcu vozidla alebo pneumatík.

Na čo je dobrá rotácia pneumatík?

Rotácia pneumatík funguje ako preventívne údržbové opatrenie, vďaka ktorému sa pneumatiky budú rovnomerne opotrebúvať.

Opotrebovanie pneumatík spôsobujú rozličné faktory:

  • Umiestnenie motora v aute:  ak sa nachádza vpredu, je pravdepodobné, že predné pneumatiky musia znášať väčšiu hmotnosť než zadné. Predné pneumatiky sa preto budú opotrebúvať rýchlejšie.
  • Ak jazdíte často po štrkových cestách alebo kamenitom teréne, pneumatiky sa budú opotrebúvať rýchlejšie než pri jazde po mestských cestách alebo diaľniciach.
  • Väčšina áut brzdí najmä pomocou predných pneumatík, čo spôsobuje ich väčšie opotrebovanie v porovnaní so zadnými kolesami.
  • Nesprávne nastavenie geometrie kolies je ďalšou z príčin rýchlejšieho opotrebovania pneumatík.

 

No a ďalším z dôvodov môže byť dokonca jazda vpravo. V krajinách, kde sa jazdí vpravo, sú odbočky doprava väčšinou užšie než odbočky doľava. Rovnako ako bežec na pretekárskej dráhe, aj ľavá pneumatika, ktorá sa nachádza na vonkajšom okraji oblúka, musí prejsť väčšiu vzdialenosť, a preto sa opotrebúva viac ako pravá. 

Ako zmeniť pozíciu vašich pneumatík? 

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že dezén pneumatiky ovplyvňuje pravidlá rotácie kolies na vozidle.

sculpture

Asymmetric, Symmetrical and Directional tread patterns

Pneumatiky so smerovým a asymetrickým dezénom je možné použiť len v jednom smere jazdy. Znamená to, že sa smú montovať len jedným smerom. Je to označené na vonkajšej bočnici pneumatiky pomocou šípky a jedna z bočníc tohto typu pneumatík je označená nápisom „Outside“.

tire rotation

Pri týchto pneumatikách musí rotácia kolies prebiehať jedine laterálne, teda po stranách. Ľavú prednú pneumatiku teda možno umiestniť na rovnakú stranu na zadnú nápravu. To isté platí pre pravú stranu.

Pri symetrických pneumatikách nezáleží na usporiadaní kolies pri rotácii. Symetrické pneumatiky majú rovnaký vzor na ľavej i pravej strane. Neexistuje teda pre ne žiadny predpísaný smer montáže. Môžete ich preto bez problémov zameniť v ľubovoľnom smere. Znamená to, že ich môžete namontovať vľavo i vpravo, dopredu alebo dozadu.

Pri rotácii pneumatík je nutné dbať na typ hnacieho systému vozidla.

scheme6

Vhodné vzory rotácie pneumatík

Osobné autá & autá s pohonom 4 kolies a ľahké úžitkové vozidlá s pohonom všetkých kolies
Obrázok A:  Vozidlá so zadným pohonom & vozidlá s pohonom 4 kolies a s pohonom všetkých kolies
Obrázok B:  Vozidlá s predným pohonom

scheme2

Alternatívne vzory rotácie pneumatík pre všetky vozidlá

Osobné autá & autá s pohonom 4 kolies a ľahké úžitkové vozidlá s pohonom všetkých kolies
Obrázok A:  Vozidlá so zadným pohonom & vozidlá s pohonom 4 kolies a vozidlá s pohonom všetkých kolies
Obrázok B:  Vozidlá s predným pohonom

scheme4

Vzor rotácie dvoch pneumatík

Osobné autá & autá s pohonom 4 kolies a ľahké úžitkové vozidlá s pohonom všetkých kolies
(Používajte len pri nákupe dvoch pneumatík alebo keď sú rozmery pneumatík na prednej a zadnej náprave rozdielne)

scheme3

Alternatívna rotácia pre smerové pneumatiky, keď nie je demontáž pneumatiky z kolesa realizovateľná

scheme1

Vzory rotácie dvoch kolies

Rotácia pneumatík s hrotmi

Smer valenia pneumatík s hrotmi sa nikdy nesmie meniť.

Možno to dosiahnuť rotáciou pneumatík spredu dozadu na rovnakej strane vozidla.

Rotácia pneumatík:  požiadajte o pomoc odborníkov 

Vždy si nechajte poradiť od odborníkov! Zabezpečia za vás odbornú rotáciu pneumatík. Technik v servise sa zároveň postará o kontrolu pneumatík a identifikáciu ich prípadného poškodenia. 

map search desktop

Nájdite predajňu pneumatík blízko vás do niekoľkých sekúnd

Hľadať podľa
Adresa, mesto alebo PSČ
Car
Nájdi ma
Vyhľadať
Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.