auto banner hlavička ako vybrať správne pneumatiky tipy a rady

Ako si vyberiem tie správne pneumatiky

Zistite rozmer pneumatík vášho vozidla

auto edito zistite rozmer pneumatík bočnica tipy a rady

Nájdite rozmer na pneumatike

  • Pozrite si bočnicu niektorej pneumatiky a všimnite si čísla a písmená na nej.
  • Tieto informácie vám umožnia vyhľadávať pneumatiky, ktoré sú vhodné pre vaše auto.

 

Čo znamenajú tieto písmená a číslice? 

Šírka pneumatiky alebo šírka profilu

Šírka pneumatiky (alebo hrúbka) v milimetroch sa meria medzi najširším bodom jej vonkajšej bočnice a najširším bodom vnútornej bočnice.

Profilové číslo

Profilové číslo je pomer medzi výškou bočnice a šírkou pneumatiky. Čím je pomer nižší, tým je menšia výška bočnice, čo znamená ľahšie zatáčanie, jazda je však tvrdšia.

Konštrukcia

Označuje vnútornú konštrukciu pneumatiky. V prípade väčšiny pneumatík je to R pre radiálnu konštrukciu, prípadne D pre diagonálnu konštrukciu, alebo B pre zmiešanú konštrukciu.

Priemer kolesa

Číslo sa uvádza v palcoch a znamená priemer kolesa, na ktoré je možné pneumatiku namontovať.

Index zaťaženia

Uvádza, pre akú maximálnu záťaž je pneumatika certifikovaná pri maximálnom bezpečnom nahustení. Tieto čísla vychádzajú z tabuľky, ktorá uvádza povolené zaťaženie pneumatiky. Napríklad 97 = 730 kg.

ako si vyberiem tie správne pneumatiky
auto sku tabuľka rýchlostných indexov tipy a rady

Tabuľka rýchlostných indexov

Uvádza maximálnu bezpečnú rýchlosť, pre ktorú je pneumatika certifikovaná pri zohľadnení zaťaženia a ďalších špecifických podmienok. Rýchlostné indexy sú kódy z rozsahu A (najnižšia) až Y (najvyššia), s jednou výnimkou: H sa nachádza medzi U a V. Maximálnu rýchlosť pre svoju pneumatiku nájdete v tabuľke rýchlostných indexov. Prekročenie zákonom určenej maximálnej rýchlosti sa neodporúča ani nepovoľuje.

Nájdite si rozmer svojich pneumatík v návode na obsluhu vozidla alebo na dverách vozidla

  • Nájdite si informácie v návode na obsluhu vozidla, ktorý sa nachádza v schránke v palubnej doske, alebo na informačnej nálepke na dverách na strane vodiča.
  • Tieto zdroje väčšinou obsahujú všetky informácie o rozmere pneumatiky a jej technické údaje, ako aj správny tlak v pneumatikách.
auto edito informácie o pneumatikách a zaťažení tipy a rady
auto edito čo sú pneumatiky oe tipy a rady

Čo sú pneumatiky OE?

Skratka OE znamená „Original Equipment“ (pôvodná výbava), takéto pneumatiky sú schválené výrobcom vášho vozidla ako štandardná výbava vozidla.

Niektorí výrobcovia vozidiel, napríklad Audi, BMW, Mercedes a ďalší, montujú na svoje vozidlá pneumatiky špeciálne vyvinuté pre ich značky. Takéto pneumatiky majú na bočnici špeciálne označenie OE. V tomto prípade Michelin odporúča výmenu pneumatík na vašom vozidle len na pneumatiky s požadovaným označením OE.

Tabuľka označení OE podľa značky vozidla:

 * = BMW, Mini
MO = Mercedes
AO = Audi
VO = Volkswagen
N0, N1, N2, N3, N4 = Porsche
MO1 = AMG
RO1 = QUATTRO

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.